Wat is de Waterlelie?

Wat is de Waterlelie?

Voor wie zijn we er ?

Onze basisschool, gelegen te Moorsele, biedt een zorgaanbod voor
type basisaanbod en type 2 onderwijs aan.

Zowel kleuters als lagere schoolkinderen met leerstoornis of een lichte, matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging kunnen terecht in onze school.

Kinderen met een diagnose binnen het autismespectrum of een sterk vermoeden ervan.

Wie zijn wij ?

De Waterlelie is een christelijk geïnspireerde school die volgende waarden uitdraagt:

 • respect voor elk kind met zijn mogelijkheden, interesses en beperkingen
 • geloof in de groeikansen van elk kind

  Werking

Een gemotiveerd team van gespecialiseerde kleuterleidsters, leerkrachten, logopedisten en kinesisten staat in voor een kwalitatieve begeleiding van de leerlingen.
In overleg met het CLB stippelen we voor elke leerling een aangepast handelingsplan uit. Dit wordt op regelmatige basis besproken en indien nodig bijgestuurd.

De kinderen worden ingedeeld in kleine groepjes, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen op vlak van taal en rekenen.
Naargelang het CLB-attest en de eigenheid van het kind bieden wij aangepast onderwijs en specifieke therapeutische begeleiding aan.

Geïntegreerde auti-werking met specifieke aandacht voor zintuiglijke prikkels, denkstijlen, communicatie, sociaal verkeer, werkschema, overgangen, …

Type basisaanbod

Voor wie ?

 • 6 tot 13-jarigen
 • kinderen met een leerstoornis
 • taal- en rekenachterstand
 • verminderde taakgerichtheid
 • zwakkere taalvaardigheid
 • trager denkvermogen

Specifieke aanpak en leerstof

 • individueel aangepast taal- en rekenonderwijs
 • intensieve leesmomenten
 • contract- en hoekenwerk
 • aandacht voor het zelfstandig leren
 • benadrukking van de hoofdzaken van de leerstof en de praktische kennis

Zorgaanbod

Type 2

Voor wie ?

 • 2,5 tot 13-jarigen
 • kinderen met een matige tot ernstige ontwikkelingsachterstand

Kleuter

 • gestructureerde aanbreng van de taal- en rekenvoorwaarden met zowel individuele therapie als klasbegeleiding door therapeuten
 • aansporen tot het zelfstandig & doelgericht kunnen afwerken van verschillende taakjes
 • creëren van een sfeer waarin de kinderen zich goed voelen en openstaan voor schoolse activiteiten

Lager

 • aangepast taal- en rekenonderwijs met zowel individuele therapie als klasbegeleiding door therapeuten
 • contract- en hoekenwerk
 • de basisleerstof aanbrengen en functioneel toepassen

Zorgaanbod

Extra informatie

Via een Powerpoint kan u meer schoolinfo bekomen.

Samenwerking

We werken nauw samen met CLB Leieland (Menen) en BLO Blijdhove (Menen). Voor meer info klikt u op het gewenste logo.

We werken ook samen met De Kindervriend (Rollegem). Daarvan getuige de foto’s van onze ambulante werking, de Kikkervriend.

Vrije tijd

Tijdens de schoolvakanties kunt u ook gebruik maken van de vakantiewerking.

Geef een reactie