Leerlingen die met Classroom werken kunnen via klikken op onderstaande afbeelding op Classroom geraken.

Neem zeker ook nog eens een kijkje op de “hoe raak ik van thuis uit op Classroom handleiding?”

 

Voor overige leerlingen zetten we materiaal klaar op onze portaalpagina. Sommige juffen en meesters van oudere klassen contacteerden u ook via uw mail (controleer spam) of via het schooladres van uw zoon of dochter. (vb voornaam.naam@dewaterlelieschool.be) Gelieve dit op te volgen indien mogelijk.

CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis 

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.
Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden.  Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.
leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.


INFO CORONAVIRUS     update 1/05/2020        

Beste ouders,

 
Het was geen gemakkelijke keuze om te beslissen welke klassen we laten opstarten.
Daarom hebben we de vooropgestelde keuzes van de overheid zo goed als mogelijk gevolgd, namelijk de eindklassen en de aanvangsklassen van het lager onderwijs.
Onder het motto ‘veiligheid voorop‘ willen wij dan ook voorzichtig opstarten met 4 klassen.
 
Vanaf vrijdag 15 mei starten wij dus op met 4 klassen en dit als volgt : 
– op maandag en dinsdag : de Kikkers en de Krekels
– op donderdag en vrijdag : de Reigers en de Salamanders
 

CONCREET voor de maand mei is dat : 

  • Reiger + Salamander : vrij 15 mei – do 28 mei – vrij 29 mei  
  • Kikker + Krekel : ma 18 mei – di 19 mei – ma 25 mei – di 26 mei
  • Noodopvang : elke schooldag (gesloten Hemelvaartweekend: 21-22 mei en Pinkstermaandag: 1 juni)
Vanaf woensdag 3 juni zouden 2 andere klassen aansluiten en dit als volgt : 
– elke woensdag : de Schrijvers en de Vlinders

Vanaf 8 juni : heropstart (deels) andere klassen afhankelijk van hoe vlot en veilig de eerste weken zijn verlopen en/of eventuele nieuwe richtlijnen vanuit de overheid.

Daarnaast blijft de mogelijkheid om uw kind, los van welke klas dan ook, naar de noodopvang te sturen indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om uw kind op te vangen.
Kan u uw kind niet opvangen thuis op een niet-lesdag, dan kan uw kind ook aansluiten bij de noodopvang.
 
Indien u wil gebruik maken van onze noodopvang en/of het busvervoer, vragen wij wel om ons minstens 2 werkdagen vooraf op te bellen 
tijdens de schooluren op 056/41 77 23  of  0498/54 57 39 met onderstaande info:
– de naam van uw kind 
– de dagen waarop uw kind naar de noodopvang zou komen / gebruik zal maken van het busvervoer
– andere zaken die belangrijk zijn om weten (medicatie, komt van Mokio, …)
– een telefoonnummer waarop wij iemand kunnen bereiken
 
Wij willen ook iedereen danken om de praktische vragen, waarvoor de titularissen jullie onlangs contacteerden, te hebben beantwoord. 
Dat helpt ons een stuk op weg om onze organisatie verder op poten zetten.
 
De komende weken werken wij de practica verder uit.
Indien er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, zullen wij uiteraard de nodige aanpassingen doen waarvan wij u op de hoogte zullen brengen via onze website.
 

met vriendelijke groeten,

 

Het Waterlelieteam


Beste ouders,
Op 15 mei mogen de lagere scholen deels opstarten. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. Niet elke leerling kan dus terug naar school en ook niet voltijds. In de komende week zullen wij overleggen met ons team, onze Scholengemeenschap, onze collega’s van Buitengewoon Onderwijs en onze Raad van Bestuur. Het wordt geen gemakkelijke opdracht om een keuze te maken welke klassen we laten starten op 15 mei. We moeten hierbij rekening houden met heel wat aspecten, waarbij de veiligheid van leerlingen en personeel uiteraard voorop staat.
Voor de leerlingen die nog niet mogen opstarten, blijven wij via afstandsonderwijs en het bezorgen van pakketjes aan huis zo goed mogelijk instaan voor het nodige pedagogische aanbod.
Wij blijven ook voorzien in noodopvang voor ouders die in de zorg-, medische-,veiligheidssector werken en voor (groot)ouders die zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind. Deze groep moet echter gescheiden blijven van de leerlingen die les krijgen.
Hiervoor moeten heel wat practica worden uitgewerkt.
Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om ons de nodige tijd te geven om al deze zaken grondig uit te werken.
In de week van 1 mei nemen we een beslissing over welke klassen we zullen opstarten en op welke dagen. Dat zullen we op 1 mei op onze website plaatsen. Om jullie verder op de hoogte te houden van deze opstart en mogelijke vragen hierover te beantwoorden, zal de klastitularis jullie wekelijks contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Els Roelstraete

Directie


 

 

 INFO CORONAVIRUS     update 31-03-2020           

Beste ouders

Op 12 maart werd door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd.

Deze zijn van kracht tot aan de paasvakantie (3 april).

Lessen gaan niet door!

            We zorgen voor opvang tijdens de schooluren:

                        Maandag – dinsdag – donderdag: 8u30 – 16u00

                        Woensdag: 8u30 – 11.30

                        Vrijdag: 8u30 – 15u 15

           Om 08.45 u. gaat de schoolpoort dicht en blijven de kinderen aanwezig tot einde opvang. (tussendoor blijft de schoolpoort gesloten)

 

Er is enkel opvang voor kinderen met:

●        Ouders in de zorgsector, medische sector en veiligheidsberoepen.

●        Ouders die absoluut niet zelf voor opvang kunnen zorgen.

Indien jullie zelf kan instaan voor de opvang van de kinderen, vragen we jullie UITDRUKKELIJK om de kinderen NIET naar school te sturen

 

 Geen noodopvang op Paasmaandag

 

Er is momenteel geen busvervoer.

Er zijn geen rijen.

 

Geen warme maaltijden, geen soep.

Voorzie zelf in boterhammen.

(Vervolg op blad 2)

 

Afspraken:

Ziekte binnen het gezin:  Laat je kinderen thuis.

Wie ziek wordt op school moet worden afgehaald.

 

Aangezien alles op heel korte tijd moest worden beslist vrijdag, wordt er maandag verder gekeken hoe wij u, ouders van leerlingen die niet in de mogelijkheid zijn om hun kind(eren) op te vangen, verder te kunnen ondersteunen. We houden u op de hoogte via onze website en via mailing. Alles blijft natuurlijk sterk afhankelijk van mogelijke wijzigingen vanuit de overheid. Dank voor uw begrip.

 Bij nieuwe maatregelen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte via de schoolwebsite en via mailing.W Warme school – Welkom aan elk kind – Wij samen

A  Aangepast curriculum en werkvormen volgens de noden van het kind

T  Teamoverleg met klasteam

E  Expertise – doelgericht

R  Regelmaat en Routine

L Levensecht leren – Levenslang Leren 

E  Elke leerling heeft mogelijkheden – Elke leerling voelt zich goed

L  Leren zelfstandig functioneren

I  IHP (kennis en vaardigheden op maat) – In overleg met ouders

E  Eenvoudig, duidelijk, gestructureerd, afstemming, positief


Wij maken deel uit van:

Translate »