WELKOM IN DE WATERLELIE

WELKOM IN DE WATERLELIE

“waar kinderen zich goed mogen voelen…”

 

Wie zijn wij:   

De Waterlelie is een kleine gespecialiseerde basisschool voor buitengewoon onderwijs. De school bevindt zich in het centrum van Moorsele in een rustige, groene omgeving. Vanuit een christelijke geïnspireerde visie worden waarden en normen aan onze kinderen meegegeven.

Onze missie:

  • Respect voor elk kind met zijn mogelijkheden, interesses en beperkingen
  • Geloof in de groeikansen van elk kind

Onze doelgroepen:   

Onze school  biedt een gespecialiseerd zorgaanbod voor type basisaanbod en type 2 onderwijs aan. Zowel kleuters als lagere schoolkinderen met een leerstoornis of een lichte, matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging kunnen bij ons terecht. Onze expertise richt zich eveneens op bijkomende stoornissen/diagnoses zoals ASS, AD(H)D ,dysfasie, dyspraxie, CVI, dyslectie, dyscalculie, gedragsmoeilijkheden, sociaal-emotionele problemen, syndroom van down, fragiele X -syndroom, ….


Werking:

Wij zijn een enthousiast, gemotiveerd team van gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten, kiné – en ergotherapeuten die instaan  voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van elke leerling. Het team wordt ook versterkt door een maatschappelijk assistente en een orthopedagoge. Daarnaast werken we samen met professionele externe instanties.

Op basis van het CLB-attest en de eigenheid van elk kind wordt een aangepast handelingsplan uitgewerkt met extra vraaggestuurde therapeutische ondersteuning waar nodig. Dit wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De ouders, als ervaringsdeskundigen, worden sterk betrokken bij dit handelingsgerichte proces.

De kinderen worden ingedeeld in kleine klasgroepen, rekening houdend met hun leermogelijkheden en hun sociaal welbevinden.

We werken via schooleigen ontwikkelingslijnen gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen.

Schooleigen methodes, aanpak, strategiebepaling, duidelijke afspraken, stappenplannen… bieden een stevige houvast (schooleigen taalmethodes, rekenfasen, SMOG – Borel Maissony – stopstip / stopklas – klasbeloningssysteem – …)

We werken via schooleigen werkvormen (co-teaching, carrousel, contractwerk, hoekenwerk, …)

We werken over de 9 leergebieden heen (taal / wiskunde / leren leren / sociaal-emotionele ontwikkeling / wereldoriëntatie / ICT / levensbeschouwing / motorische vaardigheden / muzische vorming)

Binnen ‘socio-emotionele ontwikkeling’ gaan wij via succeservaringen en positief bevestigen de leerling vertrouwen geven in zijn kunnen, zodat hij weer gemotiveerd is en nieuwe uitdagingen aankan.

Via ‘leren leren‘ gaan we de leerlingen transfers leren maken, strategieën en stappenplannen aanbrengen en leren toepassen.

Structuur, duidelijkheid, vereenvoudigen, levensecht, doelgericht, …. met daarbij specifieke aandacht voor communicatie, denkstijlen, overgangen, sociaal verkeer, werkschema, zintuiglijke prikkels, ….  zijn enkele van onze handvaten die mee de leidraad vormen in onze schoolwerking.

Veiligheid en duidelijkheid worden aangeboden via picto’s, foto’s, stappenplannen…. Tijd en ruimte wordt gevisualiseerd door te werken met dagschema’s, individuele daglijnen, het gebruik van de time timer, het begrenzen van ruimtes d.m.v. kleurcodes en vriendelijke afbakeningen.

Onze ‘stille tuin’ biedt tijdens de vrije momenten een eigen ruimte aan kinderen die liever niet in een drukke omgeving vertoeven. Speeltijden krijgen een andere invulling in de klas waaronder de  zachte landing, waarbij kinderen indien gewenst, vroeger naar de klas kunnen ‘s morgens.

 

Samenwerking

We werken nauw samen met CLB Leieland (Centrum voor LeerlingenBegeleiding te Menen).

We maken deel uit van de Scholengemeenschap Sint Vincentius

We werken ook samen met MFC De Kindervriend (Rollegem). Er is hierdoor ook woensdagnamiddagopvang mogelijk via de Kikkervriendjes.

Vrije tijd

Tijdens de schoolvakanties kunt u ook gebruik maken van de vakantiewerking Fladder (i.s.m De Stroom en MFC De Kindervriend).. Voor informatie i.v.m. sport – spel – kamp op maat van uw kind kan u bij onze maatschappelijk assistent terecht.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »