Maatwerk en krachtlijnen

Maatwerk en krachtlijnen

MAATWERK

Wij begeleiden kinderen met specifieke behoeften (eveneens ondersteuning bij medische problematiek).

Wij bieden maatwerk aan (= IHP); kennis en vaardigheden zijn afgestemd op het niveau en het tempo van het kind.

Alles wordt gestuurd vanuit het handelingsgericht werken.

Alles wordt ondersteund door een multidisciplinair team (MDT) dat:
– gelooft in de groeikansen van elk kind
– samen op weg gaat met het kind
– prioriteiten vastlegt, regelmatig overlegt, opvolgt, evalueert en bijstuurt
– professioneel, dynamisch en ervaren is
– expertise in huis heeft

Binnen de schooluren bieden wij ondersteuning aan door onze paramedici (= orthopedagoog / maatschappelijk assistent / logopedisten / kinesitherapeuten).

Wij bieden onze leerlingen heel veel structuur en houvast aan en volgen een gelijkgerichte handelingsstrategie.

Wij volgen onze leerlingen op via een schooleigen digitaal systeem waarin we het individueel parcours van onze leerlingen opstellen / bijhouden / evalueren / bijsturen / opvolgen.

..
..

KRACHTLIJNEN BINNEN DE WATERLELIE

..
Ons aanbod en werkvormen zijn

Vooral gericht op:
zelfstandig functioneren in de maatschappij
functioneel
communicatie

Eveneens gericht op de totale persoon waarbij het welbevinden prioritair is (met heel veel aandacht voor het sociaal emotionele en leren leren).
..
De leerstof wordt aangeboden in subgroepen binnen de klas:
– we werken via schooleigen ontwikkelingslijnen gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen
– schooleigen methodes, aanpak, strategiebepaling, duidelijke afspraken, … bieden een stevige houvast (SMOG – Borel Maissony – straffen en belonen – …)
– we werken via schooleigen werkvormen (co-teaching, carrousel, contractwerk)
– we werken over de 8 leergebieden heen (taal / wiskunde / leren leren / sociaal-emotionele ontwikkeling / wereldoriëntatie /
motorische vaardigheden / muzische vorming / ICT)
differentieren, remediëren en compenseren staan bij ons hoog in het vaandel
..
Socio-emotionele vaardigheden: via succeservaringen en positief bevestigen de leerling vertrouwen geven in zijn kunnen, zodat hij weer gemotiveerd is en nieuwe uitdagingen aankan.De leerlingen via leren leren transfers leren maken, strategieën en stappenplannen aanbrengen en leren toepassen.
..
Godsdienst:
– aandacht voor christelijke waarden
– schoolvieringen voor en door de leerlingen
– eerste communie en vormsel uitwerken binnen de school (voorbereiding / vieringen)
..
De muzische activiteiten kunnen doorgaan in ons apart crea-lokaal.Aanbod van gezondheidsbeleid / fietsvaardigheden.

..
Onze schoolorganisatie

Kleine klasgroepen volgens ontwikkelingsniveau rekening houdend met sociaal-emotionele aspecten.
..
Klasdoorbrekende niveaugroepen (rekengroepen, leesmomenten, spelling, zwemmen).
..
Organisatievormen (contractwerk / carrousel / co-teaching).
..
Ingerichte rustige speelhoek, speelplaatskoffers.
..
Aparte speelplaats kleuter en lager.

..
Leerlingenbegeleiding

Nauwgezette opvolging van de leerling via overleg, evaluatie en schooleigen digitaal leerlingenvolgsysteem.
Voedingsbegeleiding.

..
ASS-werking

Er is een geïntegreerde auti-werking met specifieke aandacht voor zintuiglijke prikkels, denkstijlen, communicatie, sociaal verkeer, werkschema en overgangen.
..
We verduidelijken en vereenvoudigen.
..
Veiligheid en duidelijkhed worden aangeboden via picto’s, foto’s, stappenplannen, …
..
Ook de tijd en ruimte wordt gevisualiseerd door te werken met dagschema’s, individuele daglijnen, het gebruik van de time-timer, het begrenzen van de ruimtes door middel van kleurencodes en vriendelije afbakeningen.
..
Een rustige hoek met een aangepast aanbod op de speelplaats biedt tijdens de vrije momenten een eigen ruimte aan kinderen die liever niet in een drukke omgeving verblijven.
..
We beschikken over een ASS-convenant (= samenwerking tussen onze schoolen het verbond Katholiek buitengewoon onderwijs), die ons de mogelijkheid biedt ons verder te verdiepen en ons te begeleiden in deze problematiek.

..
Samenwerking

Ouders (infoavond augustus / voorstelling IHP oktober / oudercontacten in februari en juni).
..
CLB (begeleiding / ondersteuning / luizenbeleid).
..
MPI De Kindervriend (Kikkervriendjes op woensdagnamiddag + internaat).
..
Busvervoer (samen met Blijdhove Menen).
..
Professor Devriendt (Centrum Menselijke Erfelijkheid).
..
De Stroom: vrije tijdsbesteding.
..
Spermalie.
..
Modem.
..
Externe diensten (thuisbegeleiding / gemeente Wevelgem / OCMW).
..
Open school / open klas = transparant.

Terug

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »