Nieuwsberichten

Schoolnieuws

Schoolnieuws

Beste ouders,

CORONA 
Ondertussen zijn alle klassen deels opgestart.
Dat verloopt vlot, weliswaar met de nodige aanpassingen :
– een aantal klassen komen in het eerste weekdeel, de ander klassen in het tweede weekdeel dit om veiligheids- en organisatorische reden van de school zoals :
* afstand houden tussen de verschillende klassen en bubbels is onmogelijk als alle kinderen tegelijk op school zijn
* we hebben te weinig speelruimte tijdens de pauze als alle leerlingen tegelijk aanwezig zouden zijn, we werken nu al in shiften
* niet alle leerlingen die met de bus komen, kunnen tegelijk op de bus
* …
– de leerlingen komen ‘ morgens gespreid binnen en gaan via de gekleurde lijnen onmiddellijk naar hun klas
– elke klas heeft zijn speelzone, een afgebakend stuk op de speelplaats waar ze spelen en ’s middags hun picknick nemen samen met de klasjuf of meester en na de schooldag  wachten om naar huis te gaan
– we hebben ook een EHBO-lokaaltje, waar een leerling die zich niet goed voelt kan ondergebracht worden onder begeleiding. De ouders van leerlingen die ziek zijn of symptomen vertonen van Covid 19, worden opgebeld en verzocht hun kind te komen ophalen. Voorlopig was dat nog niet het geval.
– ’s avonds kunnen de ouders hun kind gespreid en zo veilig mogelijk ophalen via de voetjes in onze dreef
– de leerlingen blijven de hele dag in hun klasbubbel, ook als ze naar de noodopvang komen op de niet les-dagen
– de Kikkerklas, die een eindklas is voor leerlingen met een type Basisaanbod-attest, is deze week volledig opgestart. Dit omdat wij voor deze klas gebruik kunnen maken van OC De Stekke, uiteraard ook om de leerstof verder te kunnen bijwerken, maar ook omdat deze leerlingen heel zelfstandig zijn en omdat er weinig tot geen leerlingen gebruik maken van de bus
– het busvervoer is de grootste struikelblok, waardoor we niet alle klassen voltijds kunnen opstarten, helaas …
Graag willen wij u, ouders nogmaals danken voor de inspanningen die jullie deden en nog steeds doen in deze bizarre tijden.
Dank omdat …
– u zoveel mogelijk zelf instaat voor het vervoer van en naar school, zodat minder leerlingen met de bus mee moeten gaan
– uw kind zoveel mogelijk enkel naar de lesdagen komt en niet naar de noodopvang, want dan zouden wij handen en ruimte tekort komen
– u begrip hebt voor onze puzzels en organisatie
– omdat u elke dag een picknick meegeeft met uw kind omdat er geen warme maaltijden genuttigd kunnen worden
– dank voor alle inspanningen die we hier vergeten zijn te vernoemen …
DANK U WEL HIERVOOR !!!!
AFSLUIT SCHOOLJAAR 
– Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen wij geen oudercontact organiseren, zoals gewoonlijk op het einde van het schooljaar. De leerkrachten maken wel een zomerrapport op dat meegegeven wordt met uw kind. Wie dat wenst kan de leerkracht contacteren voor nog wat bijkomende uitleg.
– In welke klas uw kind volgend schooljaar zal aansluiten, kunnen wij pas eind augustus meedelen
– op vrijdag 26 juni sluiten wij het schooljaar met een leuke namiddag af voor de Salamander, de Reiger, de Kameleon, de Zwaan en de Schrijver. De schooldag eindigt om 15.45 uur. De leerlingen kunnen opgehaald worden tussen 15.45 en 16.30 uur
– op dinsdagmiddag 30 juni sluiten volgende klassen het schooljaar af : de Kikker, de Krekel, de Stippel, de Vis, de Bever en de Vlinder. Na een leuke voormiddag sluiten wij de school om 11.45 uur voor 2 maanden. De leerlingen kunnen afgehaald worden tussen 11.45 en 12 uur.  De bussen vertrekken om 12 uur.
Wij wensen onze schoolverlaters een leuke vakantie toe en het allerbeste in hun nieuwe school.
OPSTART SCHOOLJAAR 
– Op dinsdagavond 25 augustus, indien reeds toegelaten, verwelkomen wij u op onze ouder-info-avond, waar de titularis de klaswerking en klasafspraken toegelicht
– Meer info hierover volgt nog in augustus. Hou zeker onze website in de gaten …
– De klasleerkracht zal u kort daarvoor opbellen om mee te delen in welke klas uw kind op 1 september zal starten
– Voor meer info rond het busvervoer, zal de busbegeleidster u opbellen eind augustus
KALENDER 2020 – 2021
Facultatieve verlofdag  – geen school: 5 oktober – 15 maart
Pedagogische studiedagen- geen school : 23 september – 27 januari – 5 mei
26 september : eerste communie en vormsel (verplaatst van vorig schooljaar)
Alle andere data worden eind augustus gecommuniceerd
Maar nu eerst aan iedereen een deugddoende vakantie ! 
 
Het Waterlelie-team
Bericht van de BIB!

Bericht van de BIB!

Beste ouders

Ook dit jaar willen we de kinderen veel leesplezier bezorgen tijdens de vakantie. Daarom zetten we heel wat activiteiten op touw:

Kinderen die de overstap maken naar het tweede leerjaar, kunnen elke dinsdagmorgen lezen in de Bib in het Park: https://www.wevelgem.be/vakantielezen

We dagen alle kinderen van de lagere school uit om deel te nemen aan de Boekenzoekerbingo: https://wevelgem.bibliotheek.be/boekenzoeker

In de Bib in het Park kunnen kinderen gans de zomer deelnemen aan de Schat van Vlieg.

Wie moeite heeft met lezen, kan gebruik maken van luisterboeken: https://www.wevelgem.be/producten/het-makkelijk-lezen-rek-van-de-bibliotheek

Voor kleuters: als lid van de bib kunnen kinderen en hun ouders gratis fundels ontlenen: https://www.wevelgem.be/producten/fundels-bundels-vol-fun

Ken je Boekies? : https://sensotec.be/product/boekies/

Moedig de kinderen zeker aan om de bibliotheek te bezoeken tijdens de vakantie!

Update Corona 1 mei

Update Corona 1 mei

Beste ouders,

Het was geen gemakkelijke keuze om te beslissen welke klassen we laten opstarten.
Daarom hebben we de vooropgestelde keuzes van de overheid zo goed als mogelijk gevolgd, namelijk de eindklassen en de aanvangsklassen van het lager onderwijs.
Onder het motto ‘veiligheid voorop‘ willen wij dan ook voorzichtig opstarten met 4 klassen.
Vanaf vrijdag 15 mei starten wij dus op met 4 klassen en dit als volgt : 
– op maandag en dinsdag : de Kikkers en de Krekels
– op donderdag en vrijdag : de Reigers en de Salamanders

CONCREET voor de maand mei is dat : 

  • Reiger + Salamander : vrij 15 mei – do 28 mei – vrij 29 mei  
  • Kikker + Krekel : ma 18 mei – di 19 mei – ma 25 mei – di 26 mei
  • Noodopvang : elke schooldag (gesloten Hemelvaartweekend: 21-22 mei en Pinkstermaandag: 1 juni)
Vanaf woensdag 3 juni zouden 2 andere klassen aansluiten en dit als volgt : 
– elke woensdag : de Schrijvers en de Vlinders
Vanaf 8 juni : heropstart (deels) andere klassen afhankelijk van hoe vlot en veilig de eerste weken zijn verlopen en/of eventuele nieuwe richtlijnen vanuit de overheid.
Daarnaast blijft de mogelijkheid om uw kind, los van welke klas dan ook, naar de noodopvang te sturen indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om uw kind op te vangen.
Kan u uw kind niet opvangen thuis op een niet-lesdag, dan kan uw kind ook aansluiten bij de noodopvang.
Indien u wil gebruik maken van onze noodopvang en/of het busvervoer, vragen wij wel om ons minstens 2 werkdagen vooraf op te bellen 
tijdens de schooluren op 056/41 77 23  of  0498/54 57 39 met onderstaande info:
– de naam van uw kind
– de dagen waarop uw kind naar de noodopvang zou komen / gebruik zal maken van het busvervoer
– andere zaken die belangrijk zijn om weten (medicatie, komt van Mokio, …)
– een telefoonnummer waarop wij iemand kunnen bereiken
Wij willen ook iedereen danken om de praktische vragen, waarvoor de titularissen jullie onlangs contacteerden, te hebben beantwoord.
Dat helpt ons een stuk op weg om onze organisatie verder op poten zetten.
De komende weken werken wij de practica verder uit.
Indien er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, zullen wij uiteraard de nodige aanpassingen doen waarvan wij u op de hoogte zullen brengen via onze website.

met vriendelijke groeten,

 

Het Waterlelieteam

Corona update

Corona update

Beste ouders,
Op 15 mei mogen de lagere scholen deels opstarten. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april. Niet elke leerling kan dus terug naar school en ook niet voltijds. In de komende week zullen wij overleggen met ons team, onze Scholengemeenschap, onze collega’s van Buitengewoon Onderwijs en onze Raad van Bestuur. Het wordt geen gemakkelijke opdracht om een keuze te maken welke klassen we laten starten op 15 mei. We moeten hierbij rekening houden met heel wat aspecten, waarbij de veiligheid van leerlingen en personeel uiteraard voorop staat.
Voor de leerlingen die nog niet mogen opstarten, blijven wij via afstandsonderwijs en het bezorgen van pakketjes aan huis zo goed mogelijk instaan voor het nodige pedagogische aanbod.
Wij blijven ook voorzien in noodopvang voor ouders die in de zorg-, medische-,veiligheidssector werken en voor (groot)ouders die zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind. Deze groep moet echter gescheiden blijven van de leerlingen die les krijgen.
Hiervoor moeten heel wat practica worden uitgewerkt.
Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om ons de nodige tijd te geven om al deze zaken grondig uit te werken.
In de week van 1 mei nemen we een beslissing over welke klassen we zullen opstarten en op welke dagen. Dat zullen we op 1 mei op onze website plaatsen. Om jullie verder op de hoogte te houden van deze opstart en mogelijke vragen hierover te beantwoorden, zal de klastitularis jullie wekelijks contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Els Roelstraete

Directie

Beste ouders,

Gisteren werd door de overheid beslist om de scholen verder dicht te houden tot en met 3 mei. 

Er wordt in deze periode verder noodopvang georganiseerd voor leerlingen met ouders in de zorg- en veiligheidssector en voor ouders die zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind

De leerkrachten bezorgen de komende weken taken aan uw kind om de gekende leerstof verder in te oefenen, te verdiepen. In samenspraak met onze leerkrachten wordt er geen nieuwe leerstof aangeboden omdat deze voor onze leerlingen op een specifieke manier wordt aangeleerd door hun leerkracht. De nieuwe leerstof zal ons personeel met veel plezier aan uw kind aanbieden zodra de scholen weer opengaan. Dank voor uw begrip.

Voor lichamelijke opvoeding wordt een vrijblijvend aanbod gedaan via facebook.

De leerkrachten proberen zo goed als mogelijk met u contact te houden, zodat vragen of problemen kunnen opgelost worden. U kan natuurlijk ook altijd de school contacteren op het nummer 056/ 41 77 23 of 0498/54 57 39. Wij hopen dat wij u en uw kind op deze manier kunnen ondersteunen om de leerstof verder in te oefenen.

Wij wachten nu de verdere richtlijnen af rond busvervoer, speeltijden, middagmaal nemen, … Deze zaken zijn wij hier schoolintern ook verder aan het bekijken.

Wij danken u massaal om alle maatregelen goed op te volgen, maar nu moeten we nog wat geduld hebben …

Het Waterlelieteam

Viering eerste communie en vormsel de Waterlelie

Viering eerste communie en vormsel de Waterlelie

Beste ouders,
Gisteren kregen we van de parochie groen licht om onze viering te verplaatsen naar 3 oktober. Ik liet dat onmiddellijk op onze schoolwebsite plaatsen. Helaas kregen wij deze ochtend vanuit de parochie opnieuw de vraag om dat te verplaatsen.Ik ben momenteel nog het antwoord van de vormheer aan het afwachten. Van zodra wij iets weten, plaatsen wij de nieuwe datum op de website.Sorry voor het ongemak !

met vriendelijke groeten,

Els Roelstraete

Directie

Uitstel 1e communie en vormsel

Uitstel 1e communie en vormsel

Zoals jullie waarschijnlijk al hoorden in de media moeten we helaas vormsel en communie uitstellen.

Er wordt uitgekeken naar een nieuwe datum begin volgend schooljaar door het bisdom Brugge.

Van zodra de datum gekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte via onze website.

Hou jullie goed!

Translate »